TREATMENT OF WASTEWATER

İnegöl OSB ve İnegöl Belediyesi ortak Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesis, 55.000 m3/gün kapasiteli olarak 1998 yılı Ağustos ayında temelleri atılmış, 2000 yılı Kasım ayından itibaren işletmeye alınmıştır.
2008 yılında yapılan ilave yatırım ile Türkiye’de Endüstriyel ve Evsel nitelikli atıksuların birlikte arıtıldığı ilk uygulama olan tesisin kapasitesi artırılarak; 130.000 m3/gün atıksu arıtabilecek duruma getirilmiştir.
160.000 m2 lik bir alan üzerine kurulan Arıtma Tesisi, Biyolojik arıtma, Difüzör ve Aeratör havalandırmalıdır.
Tesisten çıkan atık çamurun azaltılması için “Cannibal sistemi” kullanılmaktadır ve bu sistemde Türkiye’de ilktir. Atık Su Arıtma Tesisi’nin yanında 2010 yılında kurulan Kojenerasyon Sistemiyle elektrik üretilmeye başlanmış, çamur kurutma işlemi için ihtiyaç duyulan enerjisinin bir kısmı da buradan sağlanmaktadır.
Tesisten deşarj edilen atık su, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygundur. Tesisin daha da geliştirilmesi amacıyla, Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile endüstriyel atıkların biyolojik atıklara etkisini azaltmak için Ön Fiziko Kimyasal Ünitesi yapılmasına karar verilerek, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) başvuruldu, buradan sağlanan mali destek ve bölgenin katkısı ile proje tamamlanarak hayata geçirildi.
Arıtma tesisinde işletme maliyeti benzer tesisler ile kıyaslandığında oldukça ekonomiktir. Tesisin gelişmiş laboratuarında günlük atık su analizleri yapılmakta ayrıca talep eden kuruluşlara da hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki Sanayiciler, İnegöl OSB Yönetim Kurulu ve İnegöl Belediyesi’nin el ele vererek tamamı öz kaynaklar ile bitirilen tesislerin işletme masrafları bu kuruluşların özverileri ile karşılanmaktadır.