İLÇEDE KURULAN İLK OSB İNEGÖL’DE

İnegöl OSB, Türkiye’nin sanayi devlerine ev sahipliği yapıyor. Yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen İnegöl OSB’nin bu başarısında tekstil ve mobilya/ağaç ürünleri sektörlerinin önemli payı bulunuyor.
Türkiye’nin ilk ilçe OSB’si olma vasfını taşıyan İnegöl OSB, İstanbul, Ankara ve İzmir’e yakınlığıyla avantajlı bir konumda bulunuyor. Çevre yatırımları dikkat çeken İnegöl OSB’deki tesisler doğaya dost üretim yapıyor. Çevre yatırımları diğer yandan da bölgedeki sanayicilerin uluslararası rekabet gücünü arttırarak ihracatta avantajlı olmalarını sağlıyor. İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin, bölgenin 1977 yılında 300 hektarlık alanda kurulduğunu, yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiğini ve 83 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Başkan Şahin,

“Çalışan sayısı, kullanılan elektrik, doğalgaz, ihracat ve ithalat rakamları gibi parametreler dikkate alındığında İnegöl OSB Türkiye’deki ilk 20 sanayi bölgesi arasında konumlandırılıyor” dedi.

TEKSTİL VE MOBİLYA/AĞAÇ ÜRÜNLERİ AĞIRLIKLI ÜRETİM DİKKAT ÇEKİYOR
Başkan Zeki Şahin, İnegöl OSB’de yüzde 50 tekstil, yüzde 27 ağaç ürünleri ve mobilya imalatı, yüzde 12 metal sanayi, yüzde 5 kâğıt ürünleri sanayi, kalan yüzde 6 gıda ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, cam sanayi, kimyasal ürünler gibi sektörlerin oluşturduğunu vurguladı. Şahin, “Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, İnegöl OSB de tekstil ve mobilya/ağaç ürünleri imalat sanayi olmak üzere iki ana sektör ağırlık kazanmıştır” diye konuştu.

DÜŞÜK MALİYET
İnegöl OSB de elektrik, doğalgaz, iletişim ve atık su arıtma tesisi gibi alt yapı hizmetlerinin yıllardır başarılı bir şekilde verildiğini söyleyen Başkan Zeki Şahin, her yıl bu hizmetlerin kapasitesinin arttırıldığına ve modernizasyonunun yapılarak bölgedeki sanayicilere en kaliteli ve en düşük maliyetle sunulduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, “Türkiye’deki ve uluslararası standartlardaki çevre bilinci gözetilerek yapılan bu hizmetler, sanayicimizin uluslararası rekabet gücünü arttırarak ihracatta kolaylık sağlamaktadır” dedi.

UCUZ ALTYAPI HİZMETİ
Kalite ve rekabetçi bir ürün imalatı için sanayilerin üretim sırasında kesintisiz, yüksek kalitede ve ucuz altyapı (elektrik, doğalgaz, iletişim, su, atık su) hizmetlerine ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Zeki Şahin, “Bu hizmetlerin sanayicimize sağlanması OSB ile çok daha kolay olmaktadır. Örneğin OSB içindeki sanayicilerimiz üretimdeki en büyük maliyet unsuru olan elektrik enerjisini çok daha ucuza kullanmaktadırlar. Bu ve buna benzer teşviklerle OSB de üretim yapmak her zaman çok daha avantajlıdır” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YATIRIMLARI DİKAT ÇEKİYOR
İnegöl OSB’nin çevre alanında örnek gösterilen ve ilklere imza atan bir OSB olduğunu vurgulayan Zeki Şahin Türkiye’de endüstriyel ve evsel nitelikli atık suların birlikte arıtıldığı ilk arıtma tesisine sahip olduklarını söyledi. Tesisin günde 130 bin metreküp suyu arıttığını belirten Başkan Şahin, bu tesise ek olarak atık çamur kurutma tesisini de kurduklarını belirtti. Çevre ve doğal kaynakların korunmasını çok önemsediklerine vurgu yapan Başkan Zeki Şahin, “Atık su arıtma tesisimiz uzun yıllar bölgemizin ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Bu yatırımız ile su kaynaklarımızın kullanımı konusunda üzerimize düşeni tam anlamı ile yerine getirmiş olduğumuza inanıyoruz” dedi.

FİBER OPTİK ALT YAPI TAMAMLANDI SCADA SİSTEMİ YAKINDA HİZMETTE
Zeki Şahin, bölgedeki fiber optik kablo alt yapısını kurduklarını ve bu yatırımı bölgedeki tüm işletmelere götürüldüğünü belirterek, bu sistem sayesinde İnegöl OSB’deki tesislerin her türlü iletişim, internet, telekomünikasyon hizmetlerini en son teknoloji ile aldıklarını ifade etti. Başkan Şahin,  bu alt yapıyı kullanarak, elektrik, doğalgaz, su ve atık su gibi tüketimleri anlık olarak izleyecek ve kontrol edecek bir sistem olan SCADA sistemini (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) kurmaya başladıklarını ve çalışmaların sona yaklaştığını vurguladı.

650 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
İnegöl OSB’de yıllık ihracatın yaklaşık 650 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Zeki Şahin, bu rakamın büyük bir kısmının tekstil sektöründeki ve mobilya/orman ürünleri sektörü tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Başkan Şahin, “Bölgemiz tekstilde özellikle denim kumaş üretiminde, ev tekstilinde Amerika ve Avrupa ülkelerindeki markalara, perakende şirketlerine  (Levi’s, Ikea gibi) ihracatlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan İnegöl OSB ile birlikte İnegöl’de çok güçlü olan mobilya ve ağaç ürünleri sektörünün ihracatı da son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İnegöl OSB dışındaki firmalarla birlikte mobilya/ağaç ürünleri sektörü, yılda 400 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgesindeki şartların negatif etken olmasına rağmen bu sektörümüz gelişmesini başarıyla sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

AR-GE YAYGINLAŞIYOR
Zeki Şahin gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de Ar-Ge ve tasarım için ayrılan bütçelerin yetersizdir olduğuna da dikkat çekti. Başkan Şahin Hükümet tarafından Ar-Ge ve tasarım için verilen desteklerin son yıllarda arttırıldığını da belirterek, “Son reform Paketiyle birlikte bu teşvik ve desteklerden çok daha fazla sanayicimiz yararlanabilecektir. Katma değeri yüksek ürünleri üretip ihraç edebilmemizin en önemli anahtarı Ar-Ge ve inovasyondur. Yeni reform paketi bölgemizdeki Ar-Ge merkezi ve birimlerinin sayısını daha arttıracağına inanıyoruz”  dedi.

MESLEKİ EĞİTİME KATKI
İnegöl’de yeterli sayıda meslek lisesi ve meslek Yüksekokulu olduğuna vurgu yapan Zeki Şahin, “Özellikle tekstil ve ağaç işleriyle ilgili bölgemizin ve sanayicilerimizin yaptıkları iş birliği ile desteklenmekte ve yapılan iş birliği ile nitelikli eleman sorununu minimum seviyeye indirme çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Başkan Şahin, İnegöl OSB olarak eğitime destek vermek için 5 milyon TL’lik bir yatırım yaparak 24 derslikli bir ortaokul binası yaptıklarını belirterek, “Bu okulu Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışladık. Okulumuz bu yıl eğitim öğretime açıldı. Böylece İnegöl’de eğitime bir destekte bölgemizdeki sanayicilerimizden geldi” diye konuştu.

OSB’LERDE ÜRETİM DAHA AVANTAJLI
Türkiye’de en büyük ihracatları gerçekleştiren firmaların organize sanayi bölgelerinde yer alan firmalar olduğuna dikkat çekerek şunları da söyledi:
“OSB’lerde üretim yapmak, ihracata çok büyük katkı ve kolaylık sağlamaktadır. İnegöl OSB yönetimi olarak, bölgemizdeki sanayicilerimize en güzel şekilde hizmet verebilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Günümüz dünyasında son derece gelişmiş iletişim araçlarına rağmen, fuar ve tanıtım çalışmaları da en etkin pazarlama yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir. İnegöl OSB Yönetimi tüm bu aktivitelere desteklerini sürdürmektedir.”