MEVZUAT

OSB’LERE İLİŞKİN MEVZUAT
OSB MEVZUATI :
4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
İLGİLİ KANUNLAR:
3194 SAYILI İMAR KANUNU
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN
6948 SAYILI SANAYİ SİCİLİ KANUNU
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
 
İLGİLİ YÖNETMELİKLER :
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 
OSB Mevzuatı ile ilgili alternatif site olarak OSB Üst Kuruluşu sitesine başvurabilirsiniz.